• Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

BETH I’W DDISGWYL...

Rydych chi a hyd at bum cyfaill dan glo yn ein ystafell thema am 60 munud a bod rhaid i chi ddianc. Swnio’n syml? Bydd angen i chi gydweithio fel tîm er mwyn dehongli cliwiau, cwblhau posau a gweithio allan beth yn union sy’n go iawn a’r hyn sy’n ffug os ydych chi eisiau curo’n meistri pypedau. P’un a ydych chi’n newydd i ystafelloedd dianc neu’n arbenigwr profiadol, rydyn ni’n sicr y byddwch chi wedi synnu.

Mae angen o leiaf dau chwaraewr er mwyn archebu, ond bydd grwpiau mwy’n fwy debygol o gwblhau’r ystafell.

Hoffech chi chwarae gêm?

 
Pictur of a team of escape room players

“Gosod safon aur o ran sut y gall storïaeth ychwanegu at brofiad ystafell ddianc.” Geeks in Wales 

Y LLEOLIAD...

 

Cyrraedd ni mewn car: maes parcio talu ac arddangos NCP ar High Street, Casnewydd yw’r agosaf aton ni. Wrth adael y maes parcio i High Street, ewch tuag at ganol y ddinas a throwch i’r chwith i Griffin Street yn union ar ôl pasio Marchnad Dan Do Casnewydd ar y chwith.

Ar fws: lleolir gorsaf fysiau Casnewydd dim ond 300 metr ohonon ni, ar ben Griffin Street, ac mae hi’n cysylltu â gwahanol lefydd.

Ar feic: gallwch chi ddod â’ch beic i mewn i’w gadw yn ddiogel – does dim angen rhoi fe dan glo ar y stryd.

Sylwer: lleolir The Escape Rooms yn islawr y Siambrau Brenhinol (Marchnad Casnewydd) a cheir mynediad drwy risiau cymharol serth. Byddwn ni’n rhoi cymorth i unrhyw un er mwyn iddyn nhw gyrraedd yr islaw, pan fod yn posib. Fodd bynnag, mae’n rhaid datgan nad oes mynediad lifft na chadair esgyn at ran hon yr adeilad ar hyn o bryd, er ein bod ni’n ystyried pob opsiwn er mwyn darparu hyn yn y dyfodol. Os bod unrhyw gwestiynau gyda chi am hygyrchedd neu unrhyw fater arall, cysylltwch â ni ar escape@escaperoomsnewport.co.uk.

Pictur of a team of escape room players

ARCHEBU...

Defnyddiwch y ffurflen isod (dylai defnyddwyr ffonau symudol glicio y botwm ‘Archebu Nawr’) i ddewis y dyddiad a’r amser fyddai’n well gennych chi, a wedyn i archebu’ch slot. Gall archebion y tu allan i’n oriau agor safonol yn cael eu trefnu ar gais (e-bostiwch neu galwch ni i’w trafod). **** Noder: os ydych chi am wneud archeb fyddai’n dechrau o fewn y 12 awr nesaf, bydd angen i chi alw neu e-bostio ni i’w harchebu. ****

Dyma ein prisiau tocynnau cyfredol:

£40 ar gyfer 2 chwaraewr (£20 pob chwaraewr)

£55.50 for three players (£18.50pp)

£68 ar gyfer 4 chwaraewr (£17 pob un)

£80 ar gyfer 5 chwaraewr (£16 pob un)

£90 ar gyfer 6 chwaraewr (£15 pob un)

££105 ar gyfer 7 chwaraewr (£15 pob un)

CORFFORAETHOL / ADEILADU TÎM / PARTÏON GRWPIAU MAWR

Mae TORTURECORP yn ehangu! Bellach gallwn ni ddarparu ar gyfer grwpiau o hyd at 12 i chwarae yn gydamserol yn ein modd gêm ‘CO-OP’, a chynnal grwpiau o 6 i 24 mewn partneriaeth â Tiny Rebel, gyda dewisiadau arlwyo bwyd a diod ychwanegol. Mae pob un o’n cwsmeriaid yn derbyn gostyngiad o 15% ar fwyd a diodydd ym mar Tiny Rebel Casnewydd. Mae’r dewis hwn yn wych ar gyfer grwpiau penblwyddi, partïon staff ac adeiladu timau gyda thro! Galwch ni ar 01633 504 149 neu e-bostiwch escape@escaperoomsnewport.co.uk i sgwrsio am eich gofynion.

 

Os ydych chi’n profi anhawster wrth lywio’n tudalen archebu ar eich ffôn symudol, ewch at ein gwefan archebu drwy glicio ‘Archebu Nawr’ isod.

Galwch neu e-bostiwch ni i wneud unrhyw archeb fyddai’n dechrau o fewn y 12 awr nesaf.

(Yn agor mewn ffenestr newydd)

montage of escape room players

CYSYLLTU...

Os bod unrhyw gwestiynau gyda chi neu angen cymorth ychwanegol arnoch chi, ffoniwch ni ar 01633 504 149 neu defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod, a bydd aelod o’n tîm yn hapus i’ch helpu chi.

 

Diolch!